Fokus på barn som far illa i Annie Lööfs sommartal

Extra resurser till BUP, hårdare straff för sexualbrott mot barn och lättare att flytta på mobbare.
Det är några av förslagen som Annie Lööf i dag lade fram i sitt sommartal - som hade stort fokus på barn som far illa.
- Att göra mer för barn och unga, att skydda dem som är mest utsatta, det måste vi klara av, sade Centerledaren.

I dag höll Annie Lööf sitt sommartal, som i år ägde rum på Djurgården i Stockholm.

Fokus låg på barnens välmående. Annie Lööf presenterade flera förslag för att skydda och hjälpa barn som far illa.

Bland annat meddelade hon att Centerpartiet vill satsa 300 miljoner kronor extra på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, för att korta köerna och öka tillgängligheten i hela landet.

- Köerna för familjer att få tid på BUP är långa. För långa. Bara 3 av 10 som söker hjälp får tid inom en månad för en ”första bedömning” i Dalarna. Inte ens hälften i Norrbotten. Det är faktiskt rätt och slätt en skandal, sade Annie Lööf.

En stor del av talet handlade om sexuella övergrepp mot barn. Annie Lööf presenterade flera förslag på hårdare tag mot förövarna.

Bland annat vill Centerpartiet höja minimistraffet för sexualbrott och andra brott mot barn.

- När det gäller sexualbrott mot barn så måste vi göra mer. Samhället måste tydligare markera att vi står på barnens sida, att vi alltid står på barnens sida, sade Annie Lööf.

Centerpartiet föreslår också att preskriptionstiderna för sexuella övergrepp mot barn slopas.

- Många är barn när de utsätts och vågar inte berätta förrän de är vuxna. Tas preskriptionstiden bort så kan en gärningsman ändå få sitt straff och ställas till svars för sina handlingar. Då går det inte att hålla sig borta i väntan på att tiden rinner ut, sade Lööf.

Sommartalet innehöll dessutom ett förslag för att skydda barn som utsätts för mobbning.

- Centerpartiet vill skärpa möjligheten att omgående kunna flytta elever som stör studieron eller tryggheten för andra elever. Konsekvenserna ska drabba den som mobbar, inte den som utsätts, sade Annie Lööf i sitt sommartal på Djurgården i Stockholm.

Förslagen i korthet

  • Satsa 300 miljoner för att korta köerna hos BUP
  • Gör det lättare att flytta elever som allvarligt stör och skapar otrygghet för andra elever i skolan
  • Skärp straffen för sexualbrott mot barn
  • Slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Läs hela talet här

Läs mer om förslaget här , 104.7 kB.