Centerpartiet lokalt

Hårdare straff för brott i vårdmiljö

Brott i form av hot, trakasserier eller rent våld bör straffas hårdare när de sker i en vårdmiljö skriver Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson och Gustav Hemming (C), landstingsråd i Stockholms län, i en debattartikel i SvD.

Den senaste tiden har vi hört hur sjuksköterskor runtom i landet vittnar om hur personalen utsätts för våld och hot. I en undersökning utförd av Arbetsmiljöverket anger nästan hälften av alla sjuksköterskor att de utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning. Det är långt över genomsnittet bland svenska arbetstagare.

Detta är en utveckling som ovillkorligen måste brytas. Utöver otrevligheter är det också fråga om rent kriminellt beteende. Våld, hot och trakasserier är redan i dag lagbrott. Men det finns anledning att titta på hur lagen kan förstärkas för att ge personalen inom vård och omsorg extra skydd. Det måste råda vårdfrid i Sverige, där sjukhus och andra vårdinrättningar anses vara fredade platser.

Centerpartiet vill därför att brott i form av hot, trakasserier eller rent våld bör straffas hårdare när de sker i en vårdmiljö. Dessa brott är allvarliga i sig, men blir särskilt samhällsfarliga när de hindrar vårdpersonalen från att göra sitt viktiga arbete.

Både Centerpartiet och Alliansen har tidigare föreslagit att blåljuspersonal på utryckning ska omfattas av samma skydd som polisen, det så kallade tjänstemannaskyddet, så att lagen om hot och våld mot tjänsteman omfattar även denna personal. I ljuset av den utveckling vi ser inom vården bör också vårdpersonalen innanför sjukhusens väggar inkluderas i den lagstiftningen.

Läs hela debattartikeln på SvD