Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Ett svek mot elever och brukare

Regeringen och Vänsterpartiet har meddelat att man tänker föreslå ett vinsttak för privata välfärdsföretag inom skola och omsorg. Förslaget går helt i linje med det som Ilmar Reepalu presenterade i sin kritiserade utredning, som sågats av en lång rad remissinstanser, bland annat Riksrevisionen och Konkurrensverket.

Annie Lööf är starkt kritisk till förslaget, som hon menar stryper valfriheten för hundratusentals elever, föräldrar, äldre, brukare och anhöriga.

- Rätten för föräldrar att välja skola till sina barn, för funktionsnedsatta att välja sin omsorg och för äldre att välja sitt äldreboende är oerhört viktig. Den möjligheten försöker nu S, MP och V strypa. Det är ett svek mot hundratusentals elever och brukare. Vi kommer självklart rösta nej till ett sådant förslag, säger hon.

Välfungerande skolor i hela landet riskerar att stänga om regeringens och Vänsterpartiets förslag går igenom.

- Var fjärde förskola är fristående. Över 340 000 barn och ungdomars skolplatser hotas. Vart ska de ta vägen om skolorna tvingas stänga? Regeringens förslag är på riktigt, det är inte en slogan i en valrörelse. Det är riktiga barn, skolor och familjer det handlar om, säger Annie Lööf.

Valfriheten i välfärden måste värnas, inte monteras ned, menar Annie Lööf.

- Förslaget leder till ökad otrygghet, orättvisa och sämre kvalitet. Valfriheten ska vara till för alla, inte bara för de med kontanter eller kontakter, säger hon.