Fokus på partistämman: Minska klyvningen av Sverige

Bild

Centerpartiets viktigaste uppgift under nästa mandatperiod är att minska klyvningen av Sverige. Inför partistämman presenterade därför Annie Lööf och Michael Arthursson det stora och breda reformprogram stämman ska besluta om. Ett särskilt fokus lades på tre stora reformer som behöver genomföras under nästa mandatperiod.

- Under nästa mandatperiod behöver vi ta ett helhetsgrepp på både arbets- och bostadsmarknaden samt genomföra en större skattereform. Vårt mål är att under nästa mandatperiod, tillsammans med Alliansen, samla en bred uppslutning av partier som är villiga att långsiktigt ta ansvar för Sverige på dessa områden, säger Annie Lööf.

Istället för att arbeta med traditionella program på en rad olika politiska delområden kommer årets stämma att ta ett helhetsgrepp och utgå från de framtidsutmaningar som landet står inför.

Sverige klyvs mer och mer, mellan stad och land och mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden. Klimatförändringarna och miljöförstöring måste bekämpas.

Människor känner oro för grundläggande samhällsfunktioner som polis, rättsstaten och vården. En orolig omvärld med många på flykt, ett aggressivt Ryssland och en oberäknelig amerikansk president påverkar oss i allra högsta grad.

Utifrån dessa utmaningar kommer stämman att ha särskilt fokus på fyra bredare tematiska områden. Syftet är att utmejsla konkreta, ansvarsfulla och optimistiska lösningar för framtiden. Detta blir en viktig grund för den politik som Centerpartiet går till val på 2018.

De fyra områdena är:

  • Låt inte Sverige klyvas
  • Miljöansvar och grön tillväxt
  • Trygghet i hela landet
  • En ansvarsfull internationell agenda

- För att möta dessa utmaningar krävs ett samlat grepp om politiken. Det krävs ett ledarskap som inte ryggar tillbaka från tuffa utmaningar, som är trygg i sina värderingar och som presenterar reformer som gör skillnad, säger Annie Lööf.

Centerpartiets stämma hålls den 27 september till den 1 oktober i Malmö och har temat ”Nytt ledarskap för Sverige”.

Läs mer om Centerpartiets partistämma här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.