Centerpartiet lokalt

Källström: "Regeringen lämnar jobbet halvgjort"

Regeringen har presenterat en satsning på yrkeshögskolan och yrkesvux.
Men man missar de nödvändiga reformer som krävs för att det ska bli billigare och enklare för småföretagare att anställa.
- Regeringen lämnar jobbet halvgjort, säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström till SVT.

Inför regeringens höstbudget lägger man nu fram en satsning på bland annat yrkeshögskolan och yrkesvux, samt vissa skattelättnader på den första anställde och personaloptioner.

Emil Källström välkomnar satsningarna på utbildning, som Centerpartiet drivit länge, men kritiserar samtidigt regeringens brist på kraftfulla och nödvändiga reformer för att fler ska anställas.

- Regeringen lämnar jobbet halvgjort. Vi har drivit på för fler utbildningsplatser i yrkeshögskolan och yrkesvux, men för att skapa fler riktiga jobb behöver det bli enklare och billigare för småföretagare att anställa. Här är regeringen fortsatt mycket blek, rentav svarslös, säger Emil Källström till SVT.

De satsningar som regeringen gör på företagen är inte tillräckliga.

- Det som regeringen gör är alldeles för lite och krångligt. Man missar ännu en chans att ge jobbskaparna bättre möjlighet att verka. Vi har under ett antal åt föreslagit att helt och hållet ta bort arbetsgivaravgiften för småföretagare som ska göra sin första anställning. Det är lätt att förstå och skulle ge resultat. Regeringen gör en sänkning, men det är ändå kvar en pensionsavgift på drygt tio procent, säger Emil Källström till TT.