Centerpartiet lokalt

Minnesord över Nils G. Åsling

Det är med sorg vi nåtts av beskedet att Nils G Åsling har gått bort. Han har under flera decennier gjort mycket stora insatser i svensk politik, och hanterade den svåra uppgiften att vara industriminister under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Under hans ledarskap förnyades näringspolitiken, reformer för småföretagen genomfördes och flygindustrin utvecklades.

Det är med sorg vi nåtts av beskedet att Nils G Åsling har gått bort. Han har under flera decennier gjort mycket stora insatser i svensk politik, och hanterade den svåra uppgiften att vara industriminister under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Under hans ledarskap förnyades näringspolitiken, reformer för småföretagen genomfördes och flygindustrin utvecklades.

Nils G Åsling föddes 1927 i Alsen i Krokoms kommun i Jämtland och har bott på sin hemgård i Åse i större delen av sitt liv. Han tog socionomexamen 1955 och drev eget lantbruk från 1957. Nils är far till nuvarande riksdagsledamot Per Åsling, hans tvillingbror Hans och deras syster Kajsa.

Nils G Åsling var en av Centerpartiets mest tongivande politiker. Han var förtroendevald på många nivåer, som kommunfullmäktigeledamot i Alsen och Krokom, landstingsledamot i Jämtland, ordförande för Centerpartiet i Jämtland och ledamot av Centerpartiets partistyrelse. Han var riksdagsledamot under en tjugoårsperiod, under en tid ordförande i riksdagens finansutskott samt statsråd och industriminister under sammanlagt fem år.

Nils var samtidigt aktiv i jordbrukets föreningsrörelse och i näringslivet. Viktiga poster han innehaft är bl a informationschef vid skogskoncernen NCB, styrelseordförande i Föreningsbankernas Bank och i Föreningsbankernas förbund och hade en rad andra ordförande- och styrelseposter i fonder och näringslivsorganisationer under flera decennier.

Han var en produktiv författare och skrev ett stort antal böcker om politik, ideologi, näringsliv och landsbygd. Nils var en varm humanist med ett skarpt intellekt och en ständig nyfikenhet inför nya möjligheter.

I december i år skulle Nils fyllt 90 år. Våra tankar går till familjen och de närmast anhöriga. Vila i frid.

Annie Lööf, partiordförande Centerpartiet

Michael Arthursson, partisekreterare Centerpartiet