Centerpartiet lokalt

Valberedningens förslag till partistyrelse: två nya ledamöter

Två nya ledamöter föreslås till Centerpartiets partistyrelse. Omval föreslås för partiordförande, vice ordförande, verkställande utskott, och tio ledamöter av partistyrelsen. Förslaget från valberedningen kommer att behandlas under partistämman.

Cecilia Andersson, Borås, och Linda Ylivainio, Övertorneå, föreslås av valberedningen att väljas till nya ledamöter i Centerpartiets partistyrelse.

- Nu rustar Centerpartiet för val och sätter politiken för kommande mandatperiod. Valberedningen har lagt fram förslag på en erfaren och kompetent partistyrelse som kan fatta de beslut som krävs för att minska de sociala och regionala klyftorna i Sverige. Under Annie Lööfs tydliga ledarskap siktar vi mot att nästa år vinna valet, säger Kristin Oretorp, valberedningens ordförande.

Annie Lööf får förnyat förtroende av valberedningen och föreslås för fjärde gången till partiordförande. Till omval som 1:e vice partiordförande föreslås Anders W Jonsson, och till omval som 2:e vice partiordförande föreslås Fredrick Federley. För de två ytterligare valda platserna i det verkställande utskottet föreslås MariLouise Wernersson och Kristina Yngwe till omval.

Valet av partiordförande, vice partiordförande, verkställande utskott och partistyrelse sker på Centerpartiets partistämma, torsdagen den 28 september till söndagen den 1 oktober. Beslutet tas under stämmans första dag. Tio tidigare ledamöter i partistyrelsen är föreslagna till omval.

Kontaktperson: Elin Gustafsson, pressekreterare Centerpartiet, Tel: 070-576 56 33 elin.gustafsson@riksdagen.se