Centerpartiet lokalt

Ett nytt ledarskap för Sverige

Idag om ett år är det riksdagsval. Då behöver Sverige ett nytt ledarskap. Det bristande ledarskapet från den nuvarande socialdemokratiskt ledda regeringen tar Sverige i fel riktning. Trots dånande högkonjunktur riskerar Sverige att klyvas mitt itu. Klyftorna på arbetsmarknaden vidgas. Integrationen lämnas åt slumpen. Otryggheten ökar i många delar av Sverige. Under 2016 ökade klimatutsläppen. Tillgängligheten till vård försämras och vårdköerna växer.

Det har varit ett stökigt år i svensk politik. För regeringen, för olika politiska partier. Och för Alliansen. Trots att vi har en vänsterinriktad regering, så har mycket av det politiska samtalet handlat om Alliansen och dess partier. Delvis tyvärr utifrån ett destruktivt perspektiv med debatter inom partier eller mellan allianspartier, men att Alliansen har ett så stort intresse i det politiska samtalet visar också vilken dragningskraft och potential Alliansen har i svensk politik. Vårt gemensamma agerande har betydelse. Vårt fortsatta fokus ska vara på konkret politik. Väljarnas förtroende vinns genom att vi berättar vilket Sverige vi vill se.

Alliansen har därför också under senvåren och sommaren tagit en rad olika gemensamma initiativ. I juni enades vi i finansutskottet om att ställa krav på att regeringen skulle dra tillbaka förslag om höjda skatter på jobb och företag. Detta gjorde att vi lyckades stoppa två skattehöjningar som annars skulle ha slagit hårt mot jobben och de jobbskapande småföretagen.

Vi har presenterat nya förslag om utvecklat RUT och om inträdesjobb. Dessa förslag gör att fler jobb, utan krav på längre utbildning, kan växa fram i Sverige. Vi har också lagt fram nya förslag om ökad trygghet och mer kraftfull brottsbekämpning. Och när IT-skandalen och informationshaveriet inom regeringskansliet briserade agerade vi allianspartier gemensamt, kraftfullt och ansvarstagande. Detta ledde till en regeringsombildning och att två statsråd omedelbart fick avgå.

Efter nästa val behöver Sverige en ny regering. Det enda alternativet, som har en gemensam värdegrund, som har erfarenhet, och som kan agera ansvarsfullt, är en ny alliansregering. Sverige behöver en ny alliansregering. Men det kommer inte att gå av sig själv. Flera saker måste komma på plats för att Alliansen ska vinna valet nästa år.

Vi behöver gemensamt beskriva vad det är som gör att Sverige inte fungerar tillräckligt bra, vilka risker vi ser med nuvarande politik, och vad vi vill göra åt det. Vilken framtid vi ser för Sverige och hur vi gemensamt kan bygga Sverige starkare. Centerpartiet har tydligt identifierat vad vi ser att nästa regering behöver genomföra under nästa mandatperiod.

  • Vi behöver en mer flexibel och inkluderande arbetsmarknad. Där vi ser till att sänka tröskeln in till det första jobbet för nyanlända, unga och personer med funktionsnedsättningar. Där skatterna på arbete sänks, fler får ett jobb att gå till, för att därmed säkra välfärdens framtida finansiering. Det behövs för att stärka den svenska konkurrenskraften och för att hindra klyvningen av landet, både socialt och regionalt.
  • Vi behöver korta köerna till vården och öka tillgängligheten. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att förlossningsvården är i kris, att köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin ökar och att tillgången till vård beror på var i landet man bor. Rätten till snabb vård med hög kvalitet ska gälla alla, i hela landet.
  • Vi behöver säkra tryggheten på våra gator och torg. Poliserna behöver bli fler och få högre lön. Försvaret måste stärkas. Gängbrottsligheten bekämpas. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av Sverige.

I sakpolitiken ligger allianspartierna ofta mycket nära varandra. Vi har många gemensamma förslag. Nu behöver vi tydligt visa hur vi ska genomföra dessa reformer under nästa mandatperiod.

Alliansen behöver inom kort lämna ett gemensamt besked i regeringsfrågan. Alla allianspartier är överens om att vi ska pröva förutsättningarna för en alliansregering om Alliansen blir större än de rödgröna. Vi vill hålla ihop Alliansen. Oavsett valresultat kommer vi rösta nej om Stefan Löfven prövar stödet för den nu sittande regeringen. Företrädare för samtliga allianspartier har också uttalat att vi inte vill regerings- eller budgetförhandla med Sverigedemokraterna. Eftersom Sverigedemokraternas politik står i motsats till våra gemensamma värderingar om frihet, öppenhet och medmänsklighet.

Utifrån detta kan vi lämna ett gemensamt besked. Vi behöver göra det tydligt och tillsammans, så att vi kan lägga fokus på våra politiska förslag om hur vi vill göra Sverige bättre.

Fram till valet behöver vi lägga all gemensam kraft på att argumentera mot våra gemensamma politiska motståndare. Stundtals höjs röster som menar att Alliansen inte kan vinna valet 2018, även inom våra fyra partier. Att det är kört. Men med en så defensiv inställning vinner man inga val.

Under mandatperioden inför valet 2010 framfördes åsikten att ”Alliansen var rökt” när opinionsmätningarna såg trista ut. Men Alliansen var inte rökt. Tvärtom ökade Alliansens samlade röststöd 2010 och Alliansen kunde regera Sverige ytterligare fyra år. Det kan vi göra igen. Men då behöver våra gemensamma allianskrafter arbeta åt samma håll.

Under hösten stundar ett antal viktiga partisamlingar för samtliga allianspartier. Då utmejslas viktiga nya politiska förslag. Samtidigt behöver vi gemensamt påbörja ett målmedvetet gemensamt arbete för att förbereda en valseger för Alliansen 2018. För vi är den starkaste värdegemenskapen i svensk politik. Tillsammans står vi för det nya ledarskap som Sverige behöver.

Annie Lööf

Partiordförande för Centerpartiet