Fokusera på att lösa vårdkrisen

Centerpartiet kommer fortsätta göra allt vi kan för att stoppa regeringens planer på att kraftigt minska valfriheten i vården. I stället för avveckling vill vi ha utveckling. Vi föreslår därför att det ska bli enklare för läkare att starta mindre vårdcentraler, skriver Anders W Jonsson (C) sjukvårdspolitisk talesperson i en debattartikel i dagens GP

Vårdkrisen är på allas läppar. Vårdköerna i Sverige är längst i Europa, människor demonstrerar mot neddragningar i förlossningsvården och bara hälften av alla svenskar har en fast läkarkontakt i primärvården. Under tre år med den rödgröna regeringen, som styrt landet i högkonjunktur, har krisen vuxit fram och förvärrats.

Regeringen har istället ägnat tiden åt att diskutera med Vänsterpartiet om ett vinsttak i välfärden, något som skulle innebära att välfungerande vårdcentraler över hela landet riskerar att stänga och valfriheten stryps för hundratusentals patienter. Nu blir det inget vinsttak i sjukvården i första vändan, utan regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta på hur man kan begränsa valfriheten även i vården.

Man släpper alltså inte frågan, trots att modellen med vinsttak har fått kritik från en lång rad remissinstanser, bland annat tunga myndigheter som Riksrevisionen och Konkurrensverket. Är det verkligen regeringens svar på den växande vårdkrisen – att fortsätta planerna på att avveckla stora delar av välfärden?

Min fråga är inte bara ställd till Ardalan Shekarabi, utan också den nya socialministern Annika Strandhäll. Hon borde rimligen ha ett intresse av att behålla alla resurser när vårdkrisen ska hanteras, att inte jaga bort duktiga entreprenörer från vårdsektorn för att blidka Jonas Sjöstedt.

Vi i Centerpartiet kommer fortsätta göra allt vi kan för att stoppa regeringens planer på att kraftigt minska valfriheten i vården. I stället för avveckling vill vi ha utveckling. Vi föreslår därför att det ska bli enklare för läkare att starta mindre vårdcentraler. I dag får endast specialistläkare i allmänmedicin driva vårdcentraler och verksamheten måste ha ett brett utbud av kompetenser. De kraven vill vi ta bort. På det sättet kan små, personägda vårdcentraler växa fram.

Det kommer innebära att antalet vårdcentraler och fasta läkare ökar. Framför allt människor på landsbygden, där det ofta är långt till närmaste vårdcentral, skulle få betydligt närmare till en läkare med mindre, personaägda vårdcentraler. Modellen har prövats i Norge, där man på fem år kom tillrätta med en läkarbrist på 850 familjeläkare.

Socialdemokraternas trovärdighet i frågan om vårdköer är inte precis skyhög. Innan Alliansen tillträdde 2006 växte köerna kraftigt. Tack vare vårdvalet och kömiljarden lyckades alliansregeringen halvera vårdköerna. Sedan förra valet har köerna börjat växa igen, mycket på grund av att regeringen avskaffade kömiljarden. Nu har man backat och återinfört kömiljarden.

Centerpartiet lägger en miljard årligen på att korta hela vårdkedjan, tiden från diagnos tills det man är frisk. Med vår tillgänglighetsmiljard får landstinget en summa pengar om patienten får kontakt med en läkare inom tre dagar. Det är en skärpning från dagens sju dagar i den nationella vårdgarantin. Landstingen kan också få del av en större summa om de uppfyller kraven på snabbhet i den tid det tar från diagnos till slutbehandling och återbesök.

Det är denna typ av åtgärder, som ökar antalet läkare och minskar vårdköerna, som regeringen borde ägna sig åt. Jonas Sjöstedts grepp om svensk sjukvårdspolitik kunde fått ett slut i och med beskedet i söndags, men istället prioriterar man en ny utredning som ska undersöka möjligheterna att strypa valfriheten i vården.

Det är dags för regeringen att en gång för alla släppa det interna politiska spel som riskerar att slå hårt mot svensk sjukvård – och fokusera på att lösa vårdkrisen.

Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson

Läs debattartikeln hos GP