Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Annie Lööf: "Sänk skatten för pensionärerna med lägst inkomst!”

Annie Lööf: "Sänk skatten för pensionärerna med lägst inkomst!”

Annie Lööf vill sänka skatten för pensionärerna med lägst inkomst.
I höstens budgetmotion föreslår Centerpartiet en rad förslag för att stärka pensionärernas ekonomi.
- Vi sänker skatten för alla pensionärer och mest för dem med riktigt låga inkomster, säger Annie Lööf till Ekot.

I höstens budgetmotion kommer Centerpartiet föreslå en rad förslag för att stärka pensionärernas ekonomi.

- Pensionärerna har varit med och byggt Sverige. Det är viktigt att de också känner tryggheten i en värdig ålderdom. I höstens budget sänker vi därför skatten för alla pensionärer, mest för dem med låga pensioner. Vi gör också en särskild satsning för de garantipensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt, säger Annie Lööf.

Alltför många pensionärer har svårt att få ekonomin att gå ihop. Centerpartiet kommer därför i höstens budgetmotion att föreslå att skatten för pensionärer sänks med 4,6 miljarder. Skattesänkningen riktar sig särskilt mot de pensionärer som har de allra lägsta pensionerna.

- Vi har valt att rikta skattesänkningen mot de pensionärer med allra lägst pensioner. För en pensionär med en pension på 14 000 i månaden innebär Centerpartiets förslag ytterligare 3500 kronor mer i plånboken varje år, säger Annie Lööf.

För att ytterligare förbättra den ekonomiska situationen för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt föreslår Centerpartiet dessutom att garantipensionerna höjs med 1200 kronor om året.

- För Centerpartiet är det viktigt att stärka de ekonomiskt allra mest utsatta pensionärerna. Våra förslag innebär att en pensionär som lever på garantipension får över 2100 kronor mer om året i plånboken, säger Annie Lööf.

Totalt innebär Centerpartiets förslag att man satsar 4,8 miljarder för att stärka pensionärernas ekonomi.

- Pensionärerna har tagit hand om oss. Nu är det dags att vi tar hand om dem, avslutar Annie Lööf.

Läs mer och lyssna på inslaget i Ekot