Viktig seger för både skogsbruket och klimatet

Vägen mot en gemensam EU-lag kring hur klimatutsläpp från skog ska beräknas tog idag ett viktigt steg framåt när EU-parlamentet idag röstade för Centerpartiets förslag.

- Det är en viktig delseger för svenska skogsägare, säger Fredrick Federley.

Europaparlamentet röstade idag för Centerpartiets och Fredrick Federleys förslag i lagstiftningen som reglerar beräkning av klimatutsläpp från jord och skog, den så kallade LULUCF-lagstiftningen. Det innebär att vi även i fortsättningen kan utveckla skogsbruket i Sverige så att skogen kan vara den viktiga faktorn för en grön omställning som den har potential att vara.

- Det är ett viktigt ställningstagande från parlamentet för ett aktivt skogsbruk och för ett aktivt klimatarbete. Det har varit en lång och hård kamp för att få gehör för att vi måste hållbart nyttja skogen i stället för att bara låta den stå. Detta är en viktig delseger för skogen och klimatet. Utan skogen kan vi inte klara omställningen till fossilfria byggmaterial, plaster, textilier mm, säger Fredrick Federley.

Lagstiftningen för att beräkna klimatutsläpp från jord och skog är en viktig del i att uppnå EUs klimatåtaganden enligt Parisavtalet. Senare i höst kommer Parlamentet och medlemsländerna i rådet förhandla fram ett slutgiltigt lagförslag.

- Vi behöver aktiva skogsägare som tar ansvar men också har friheten att bruka sin skog. Kommissionen hade helt missat detta i sitt förslag, därför var lagförslaget, för svensk del, inte bra från början. Nu har parlamentet förbättrat det, och det är mycket värdefullt när vi ska förhandla den slutlig lagstiftning med medlemsländerna.