Centerpartiet miljardsatsar på vattnet

Vattnet är en på många sätt livsavgörande fråga för oss alla. Centerpartiet vill lägga ännu tydligare fokus på vattenfrågorna och går därför fram med en miljardsatsning på vattnet i vår kommande budget.

– Vi måste bli bättre på att vårda vårt vatten, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Hoten mot våra hav, vattendrag och dricksvatten ökar. Nedskräpning, gifter och överutnyttjande hotar en livsviktig naturresurs. Tillgången till rent dricksvatten, som länge varit en självklarhet för oss alla, är nu hotad på flera platser i landet. Det vill Centerpartiet ändra på.

– Centerpartiet presenterar idag ett kraftfullt program som innebär att vi under de kommande tre åren satsar totalt 1,3 miljarder mer än regeringen på att rädda Östersjön, rena våra hav, sjöar och vattendrag och säkra dricksvattnet i hela landet, säger Annie Lööf.

Satsningen fokuserar på tre tydliga områden – Rädda Östersjön, rena sjöar och vattendrag och säkra dricksvattnet i hela landet.

– Satsningen ska gå till att minska övergödning och bottendöd, skydda mot utsläpp och plastföroreningar, och säkra trygg tillgång till dricksvatten i hela landet, fortsätter Annie Lööf.

I satsningen över tre år finns en rad förslag. Bland annat vill Centerpartiet lägga mer pengar på att rena enskilda avlopp och på lokala initiativ för att säkra tillgången till rent dricksvatten.


Läs mer om Centerpartiets politik för bättre havsmiljö

Läs mer om Centerpartiets politik för rent vatten