Centerpartiet lokalt

Morot för landsbygden: biodrivmedelsbonus för lantbrukare

Centerpartiet vill införa biodrivmedelsbonus på 2 kr per liter för lantbrukare som ställer om till förnybara bränslen.
– Det ska vara lätt att göra rätt, och det är det inte idag. Därför vill Centpartiet premiera de lantbrukare som ställer om till grönt i tanken, säger Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Idag innebär det ofta en kostnad för lantbrukare att ställa om till förnybara bränslen, något som Centerpartiet vill ändra på. Förslaget består av en bonus på 2 kr per liter förnybart bränsle som används i lantbruket. Lantbrukare som väljer att tanka grönt ska kunna ansöka om bonus för biodrivmedlen som använts under året. På liknande sätt som idag görs för återbetalning av skatt på den fossila dieseln. Totalt avsätter Centerpartiet 250 miljoner kronor under tre år, som presenteras i höstens skuggbudget.

-Ett konkurrenskraftigt lantbruk i framtiden kommer kräva att det sker en övergång från fossilt till förnybart bränsle. Därför skapar vi nu de förutsättningar som har saknats för våra bönder att ställa om sin energianvändning, säger Kristina Yngwe.

Genom att ersätta exempelvis fossil diesel med förnybar diesel kan utsläppen reduceras med mer än 80 procent.

-Vi tycker att det ska löna sig bättre än idag att tanka grönt för lantbrukare, detta är ett steg på vägen. Mer förnybara bränslen är nödvändigt för att klara klimatutmaningen, och dessutom en stor möjlighet för fler jobb och tillväxt i hela landet, säger Kristina Yngwe.

Läs artikel i ATL här.