Centerpartiet lokalt

Centerpartiet vill stärka försvaret i hela landet

Vi behöver stärka försvarsförmågan i hela landet. Centerpartiet har varit med i samtliga överenskommelser som gett försvaret mer pengar de senaste åren. Nu går vi vidare och satsar ytterligare 2,2 miljarder på försvaret.

- Centerpartiet vill se ett starkare svenskt försvar. Med de extra 2,2 miljarderna förbättrar vi förutsättningarna för Försvarsmaktens totala utveckling, säger Annie Lööf.

I Centerpartiets kommande budgetmotion, som presenteras inom kort, satsar vi 2,2 miljarder extra på försvaret. Detta utöver det mångmiljardtillskott som C varit med om att förhandla fram i den senaste försvarsöverenskommelsen.

- Vi vill stärka försvarsförmågan i hela landet. Då måste vi se till helheten. Då behöver vi förstärkt luftvärn snabbare, precis som vi behöver bättre utbildad och utrustad personal, säger Annie Lööf.

Det nya miljardtillskottet möjliggör för en tidigarelagd investering i nytt luftvärn, mer pengar till grundutbildning och ett starkare hemvärn. Investeringar som Försvarsmakten själva har lyft ett behov av.

Totalt har Centerpartiets deltagande i de tre försvarsöverenskommelserna lett till att försvaret fått ytterligare 18,8 miljarder kronor under denna försvarsperiod. Med Centerpartiets satsning på 2,2 miljarder ytterligare skulle det bli en sammanlagd ökning på 21 miljarder kronor till försvaret.

Här kan ni se hela inslaget från TV4.

 Här kan ni läsa mer om Centerpartiets försvarspolitik.