Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Mer svenska för nyanlända elever

För att minska den sociala klyvningen och för att fler nyanlända ska bli en del av det svenska samhället föreslår Centerpartiet att alla nyanlända elever i den svenska skolan ska läsa 2-3 timmar extra svenska varje vecka.

-Centerpartiet vill att alla de nyanlända som kommit till vårt land också ska bli en del av vårt samhälle. Då måste fler lära sig svenska, säger Annie Lööf.

Centerpartiets förslag innebär att alla nyanlända i grund- och gymnasieskolan ges 2-3 timmar extra undervisning i svenska varje vecka. För att undervisningen ska bli så bra som möjligt satsar Centerpartiet dessutom på kompetensutveckling av lärarna och på spridning av effektiv pedagogik i svenska som andraspråk.

- Integrationsutmaningen är svår, men den är inte omöjlig att lösa. Det krävs politisk handlingskraft för att fler ska etablera sig i det svenska samhället, säger Annie Lööf.

Satsningen är på totalt 500 miljoner kronor årligen och är en del av Centerpartiets kommande budgetmotion. Av satsningen går 460 miljoner till fler timmar i svenska och 40 miljoner till kompetensutveckling och spridning av effektiv pedagogik.

- Sverige riskerar att klyvas mellan de som kan och de som inte kan ta sig in i det svenska samhället. Då är svenska språket en nyckel. Det här förslaget är en viktig del i att hindra klyvningen av Sverige och kommer göra att fler nyanlända kan bli en del av det svenska samhället, säger Annie Lööf.