Annie Lööf: Sverige behöver ett nytt ledarskap

När Centerpartiets partistämma idag invigdes i Malmö talade Centerpartiets partiledare Annie Lööf om vilket land hon vill att Sverige ska vara. Annie Lööf fokuserade på hur Centerpartiet vill minska den sociala och regionala klyvningen med fler jobb i hela landet, en mer tillgänglig sjukvård och en ökad trygghet oavsett var man bor.

– Det måste finnas tillförsikt. En framtid. En vibrerande känsla av förväntan på livet, även i utsatta förorter och glest befolkade kommuner, sa Annie Lööf i sitt inledningstal.

I sitt invigningstal presenterade även Annie Lööf Centerpartiets nya satsning Järnvägslyftet. Satsningen innebär att Centerpartiet de kommande åren lägger fyra miljarder mer än regeringen på drift och underhåll av den svenska järnvägen. Av dessa pengar går 1,5 miljarder till att rusta upp lokala och regionala banor på landsbygden.

– Det är dags att höja blicken. Se framåt. Våga investera för att hålla ihop och utveckla hela Sverige. Tågen ska gå i tid, sa Annie Lööf.

En stor del av Annie Lööfs inledningstal ägnades åt sjukvården. Annie Lööf var tydlig med att Centerpartiet vill se en mer tillgänglig vård som finns närmare människor. Var man bor i landet ska inte spela någon roll för vilken vård man får, menade Annie Lööf.

- En trygg sjukvård i hela landet. Det är själva kärnan i vårt välfärdssamhälle. En omistlig del av ett tryggt och starkt Sverige, sa Annie Lööf.

Annie Lööf lyfte i sitt inledningstal fram behovet av starka värderingar och handlingskraft i politiken. Hon lyfte särskilt upp h nazister som under helgen kommer att demonstrera i Göteborg och som är ett hot mot vårt demokratiska samhälle.

Detta är människor som sprider hat och ondska, deras livsluft är hopplösheten och utsattheten. Att stå för dessa åsikter visar att det inte finns ett anständigt ben i deras kroppar, sa Annie Lööf.


Det var en påtagligt stolt Annie Lööf som tackade alla de närvarande Centerpartister för allt det arbete de utför.

– Mina vänner, vi står upp. I oss möter extremismen, rasismen och främlingsfientligheten en motståndsrörelse som inte viker ner sig, sa Annie Lööf.

Ta del av rapporten Järnvägslyftet

Läs hela talet här