C-stämman: Två nya ledamöter invalda i partistyrelsen

Två nya ledamöter, Cecilia Andersson, Borås, och Linda Ylivainio, Övertorneå, valdes in i Centerpartiets partistyrelse under stämmans första dag. Dessutom får Annie Lööf nytt förtroende som partiledare för Centerpartiet för fjärde gången.

Centerpartiets partistyrelse får förstärkning av Cecilia Andersson, Borås, och Linda Ylivainio, Övertorneå. De tio tidigare ledamöterna av partistyrelsen blir alla omvalda och behåller sina platser.

Omvald som 1:e vice partiordförande är Anders W Jonsson, och som 2:e vice partiordförande väljs återigen Fredrick Federley. De två ytterligare platserna i det verkställande utskottet behålls av Mari-Louise Wernersson och Kristina Yngwe. Dessutom får Annie Lööf förnyat förtroende av valberedningen och väljs för fjärde gången till partiordförande.

- Jag är glad och tacksam över stämmans förtroende och att återigen få väljas till partiledare. Nu tar jag och Centerpartiet sikte på valet 2018 och att utforma det nya ledarskap Sverige så väl behöver, säger Annie Lööf.