Centerpartiet lokalt

C-stämman: Prioritera kvotflyktingar

Öppenhet och samarbete går hand i hand med säkerhet och trygghet.
Det visade C-stämmans beslut under programmet ”En ansvarsfull internationell agenda.
- Det pekar på att Centerpartiet vill vara en ansvarsfull aktör i den utrikespolitiska debatten, säger Fredrick Federley, EU-parlamentariker för Centerpartiet, som lett arbetet med programmet.

Centerpartiets stämma har i dag behandlat program 4, ”En ansvarsfull internationell agenda”. Stämmans beslut anger en tydlig inriktning i en orolig omvärld.

– EU borde samarbeta mer när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken. Det ska funka som en förstärkning av de nationella försvarsmakterna och komplettera Nato och stärka den transatlantiska länken. Därtill vill vi stärka arbetet inom EU med att stå emot vilseledande kampanjaktioner på nätet och rena cyberhot, säger Fredrick Federley.

På nationell nivå slog stämman fast att försvarsanslagen ska höjas.

– Vi vill höja försvarsanslagen till den nivå som motsvarar minst genomsnittet av övriga nordiska länders försvarsanslag. Dessutom vill vi se ett svenskt Natomedlemskap för att stärka både vårt eget försvar och bidra till säkerheten i vårt närområde, säger Fredrick Federley.

Stämman slog fast att migrationspolitiken ska kombinera humanism med ordning och reda. Beslutet innebär flera prioriteringar i asylpolitiken för Centerpartiet framöver.

– Vi vill prioritera familjeåterförening och de mest utsatta, som kvotflyktingar. Rätten till skydd är fortfarande viktigare än tillgång till alla välfärdsförmåner. Det behövs också fler lagliga vägar till Sverige, vilket kan ske bland annat genom underlättad arbetskraftsinvandring, säger Federley.