C-stämman: Sjösätt ny skattereform

En ny skattereform.
Det var ett av C-stämmans beslut i dag, när programmet ”Låt inte Sverige klyvas” behandlades.
- Sänkta skatter på jobb och företagande ska finansieras bland annat med att höja skatten på att smutsa ned miljön, säger Emil Källström.

Centerpartiets stämma har i dag behandlat programmet ”Låt inte Sverige klyvas”. Förslagen som klubbades på stämman syftar alla till att stoppa den klyvning som pågår av det svenska samhället, mellan de som har ett jobb att gå till och de som är arbetslösa, och inte minst mellan inrikes och utrikes födda.

- Vi vill tillsätta en arbetsmarknadskommission för att ta ett helhetsgrepp på klyvningen av arbetsmarknaden. Kommissionen ska rikta in sig på att lägga fram förslag för en mer flexibel och inkluderande arbetsmarknad, som hindrar klyvningen och skapar förutsättningar för svensk global konkurrenskraft, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet, som lett arbetet med programmet.

Ett sätt att skapa nya jobb – och ge människor mer pengar över i plånboken – är att sänka skatten på både inkomster och företagande. Stämman har därför tagit beslut om en ny skattereform.

- Den ska ha inriktning på att minska skatten på arbete, öka konkurrenskraften och därigenom trygga välfärdens framtida finansiering. Ett nytt skattesystem ska vara enkelt och transparent. Skattetrycket ska sänkas och rejält sänkta skatter på jobb och företagande bör finansieras bland annat med att höja skatten på konsumtion och att smutsa ned miljön, säger Källström.

Stämman röstade också igenom flera förslag på bostadsområdet. Syftet med den nya bostadspolitiken är att skapa fler bostäder, i en tid när både bostadsbristen och behovet av bostäder är stort.

- Det måste bli enklare att bygga och rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Det krävs mer byggbar mark och att antalet riksintressen både minskas och definieras tydligare. Centerpartiet vill även lätta upp strandskyddet så att kommunerna får bestämma mer själva. Regler som rör exempelvis buller och detaljplaner liksom systemet med hyresreglering måste förändras. Dessutom behöver vi se över skatter som i dag bromsar rörligheten på bostadsmarknaden, säger Emil Källström.