C-stämman: Mer grön skatteväxling

Centerpartiets stämma har i dag behandlat program 2, ”Miljöansvar och grön tillväxt”. Stämman tog beslut om en effektiv och möjlighetsinriktad klimat- och miljöpolitik, där en bättre miljö och ekonomisk tillväxt går hand i hand, med tydligt sikte på ett fossilfritt samhälle.

Bland annat fortsätter Centerpartiet ha stort fokus på grön skatteväxling som verktyg för att skapa en bättre miljö samtidigt som nya jobb växer fram.

- Vi vill förstärka den gröna skatteväxlingen, med höjda skatter på utsläpp, avfall och miljöpåverkande ämnen, samtidigt som skatten på jobb och företagande sänks. Miljöskadliga subventioner, framförallt på fossila bränslen och material, ska fasas ut och miljöskatter ska stegvis stärkas för att bibehålla effektivitet och miljöstyrning, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson i Centerpartiet, som lett arbetet med programmet.

Att skapa en fossiloberoende transportsektor är helt avgörande för att få ned CO2-utsläppen. Flera förslag i programmet som C-stämman beslutat om handlar om att ställa om transportsektorn.

- Centerpartiet vill bland annat införa en grön bilbonus, premiera klimateffektiva lastbilar och bussar och ställa krav på obligatorisk inblandning av biodrivmedel för flyget, säger Kristina Yngwe.

Rena hav, sjöar och vattendrag är också ett prioriterat område för Centerpartiet.

- Vi vill att det internationella och regionala samarbetet för rena hav och vatten utvecklas och att åtgärder för minskad spridning av plast genomförs. Därtill ska arbetet med tillgången till dricksvatten förstärkas genom kommunala och regionala planer för skydd av dricksvatten, ökad krisberedskap , säger Yngwe.