Centerpartiets budgetmotion: 25 miljarder mer till välfärden

En ansvarsfull ekonomisk politik, fler jobb i hela landet, ökad trygghet med fler poliser och en vård som finns där när människor behöver den med kortare köer var huvudprioriteringarna när Centerpartiet idag presenterade budgetmotionen för 2018.

För att säkra välfärden i hela landet presenterades dessutom 25 miljarder mer till kommuner och landsting de kommande tre åren.

- Med dessa välfärdsmiljarder vi vill förstärka och förbättra vård, skola och omsorg i hela landet. Människor förtjänar en trygg och säker välfärd, säger Annie Lööf.

Budgeten innehöll en rad förslag för att nå konkreta miljöresultat, på att öka tryggheten i hela landet och på att stärka välfärden.

- Vi tar oss an de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Enligt Annie Lööf bygger Centerpartiets budget, ”Ett nytt ledarskap för Sverige”, ett tryggare, öppnare och starkare Sverige.

- När regeringen blundar för samhällsutmaningen det innebär att Sverige klyvs regionalt och socialt presenterar Centerpartiet en budget som ser till att Sverige håller ihop, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Budgetförslag i korthet:

Minska klyvningen med fler jobb
Tillsammans med Alliansen föreslår Centerpartiet inträdesjobb som ger nyanlända och unga utan gymnasieexamen möjlighet att få ett första jobb, till en lägre ingångslön och med borttagen arbetsgivaravgift. Centerpartiet föreslår dessutom ett ingångsavdrag, där arbetsgivaravgiften tas bort för dem som är nya på svensk arbetsmarknad och vi föreslår tillsammans med Alliansen en kraftig utbyggnad av RUT.

Mer i plånboken för de som jobbar
Centerpartiet föreslår en kraftfull skattesänkning riktad mot låga inkomster, som ger 2 000 kronor mer i plånboken per år till de som jobbar.

Stärkt rättsstat och försvar
Centerpartiet föreslår resursförstärkningar till polis och rättsväsende på cirka tre miljarder mer än regeringen de kommande tre åren. Försvaret stärks med 2,2 miljarder kronor utöver de närmare 19 miljarder Centerpartiet sett till att stärka försvaret med under rådande försvarsperiod.

Mer i plånboken för de som har jobbat

Centerpartiet vill sänka skatten på pensioner för alla och kommer att fortsätta sänka skatten för alla äldre, i den takt som ekonomin medger. För 2018 innebär Centerpartiets budget att en pensionär som har 14 000 kronor i månaden får ytterligare 3500 kronor mer i plånboken per år.

Järnvägslyftet för tåg som går i tid
Centerpartiet lägger fyra miljarder mer än regeringen över tre år på drift, underhåll och på regionala och lokala banor för att tågen ska gå i tid.

Blå miljard för havs- och vattenmiljön
Centerpartiet lägger 1,3 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren för havs- och vattenmiljön för att bland annat rena hav, sjöar och vattendrag.

En närmare vård med kortare köer
Centerpartiet föreslår en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. I budgeten föreslås dessutom en särskild satsning på 300 miljoner för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin samt en särskild satsning på ensamkommande ungas psykiska besvär.

Läs hela budgeten här. , 3.8 MB.

Läs debattartikel i SvD