Centerpartiet lokalt

Vi låter inte Sverige klyvas

I Centerpartiets budget, som presenteras idag, fokuserar vi på reformer som minskar klyvningen av Sverige, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen.

-Det är så vi bygger ett tryggare, öppnare och starkare Sverige skriver Annie Lööf tillsammans med Emil Källström (C) Ekonomisk-politisk talesperson och Martin Ådahl Chefsekonom (C) i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Sverige står på toppen av en högkonjunktur samtidigt som landet klyvs allt mer.

Centerpartiet tar i vår budget ansvar för de offentliga finanserna, även i högkonjunktur. Därför föreslår vi en rad konkreta reformer som stärker tillväxten, öppnar upp för fler jobb, samtidigt som vi minskar klyvningen i landet, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen. Dessutom presenterar vi idag en satsning på 200 miljoner för att minska ohälsan bland nyanlända barn och unga.

  • Vi låter inte Sverige klyvas.

Vi vill sänka kostnaderna för att anställa och förändra arbetsmarknaden så att nyanlända kan komma in på arbetsmarknaden, att fler människor får möjligheten att gå från låga bidrag till en högre, egen lön.

Vi ser till att både de som jobbar och är pensionärer får mer i plånboken. Särskilt de med lägst inkomst. Vi vill också bygga ihop landet med mer satsningar på infrastruktur.

  • Trygghet i hela landet

Det behövs fler poliser, ett stärkt rättsväsende och mer pengar till terrorbekämpning. Tillsammans med andra ansvarstagande partier har vi sett till att försvaret får mer pengar.

En bidragande orsak till otryggheten är också de stora bristerna i välfärden.

Det är dags att se att många barn, unga och unga nyanlända har det oerhört tufft i dagens Sverige. Den psykiska ohälsan hos barn växer och alltfler unga söker hjälp hos Barn- och Ungdomspsykiatrin, men många möts av en stängd dörr och långa köer. Vi lägger därför 300 miljoner för att snabbt minska köerna till BUP och ytterligare 200 miljoner per år för att barn och unga nyanlända ska kunna få behandling mot akuta stressymptom.

  • Miljöansvar och grön tillväxt

Slutligen använder vi vår budget för att ta tag i allvarliga miljöproblem. Genom att lägga 1,3 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren vill vi motverka bottendöden i Östersjön och säkra vårt dricksvatten. Vi har också föreslagit en grön bilbonus, upptill 100 000 kronor, till de mest miljövänliga personbilarna.

Det är dags för ett nytt ledarskap för Sverige.

Läs hela debattartikeln