Centerpartiet lokalt

Sverige ska bestämma över svenska skogen

Det är Sverige, och inte EU som ska bestämma över den svenska skogen. Det är den linje som Sverige ska driva när det klimatpolitiska ramverket i EU förhandlas, mycket tack vare påtryckningar från Centerpartiet och Alliansen.

- Vi vill se en fortsatt ökad hållbar produktion inom skogsbruket, säger Eskil Erlandsson. (C) landsbygdspolitisk talesperson

Tillsammans fick vi en majoritet bakom oss i riksdagen, så att skogen även i fortsättningen spelar en nyckelroll för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och mer byggande i trä och förnybar energi, skriver företrädare för Centerpartiet i en debattartikel i LandSkogsbruk

Ändringen innebär att Sverige ska få en rimlig kompensation för att säkra en fortsatt ökad hållbar produktion inom skogsbruket. Skogen kommer alltså även i fortsättningen att vara viktig för svensk ekonomi och för att skapa jobb på landsbygden.

Det klimatpolitiska ramverket, LULUCF, är till för att standardisera hur man rapporterar utsläpp och upptag av växthusgaser från olika marktyper, som exempelvis åker- eller skogsmark. Knäckfrågan har varit hur skogliga referensnivåer ska beräknas.

Utan de förbättringar som Centerpartiet och övriga Alliansen lade till skulle skogsbruket i Sverige ha riskerat stora begränsningar som skulle riskera omställningen till ett fossilfritt samhälle, hotat jobben inom skogsnäringen och skadat svensk ekonomi.

Med tillägget om att Sverige ska få rimlig kompensation som täcker Sveriges behov kan vi fortsätta utveckla klimatsmarta trähus och biobaserade material. På så sätt kan skogen fortsatt fylla en viktig roll i en hållbar och långsiktig bioekonomi där den förser samhället med förnybara drivmedel, nya material som ersätter fossila, grön kemi och träbyggnader.

Läs hela debattinlägget här