Centerpartiet deltar i breda samtal om att stoppa antidemokratiska organisationer

Regeringen har bjudit in samtliga partier till samtal om hur nazistiska och andra antidemokratiska strömningar ska kunna motverkas. Centerpartiets ingång är att samhället måste stå upp mot organisationer som vill störta demokratin.
- Det är helt oacceptabelt att det marscherar nazister på våra gator som med våld vill förstöra vårt samhälle och hota demokratin, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Nazister har upprepade gånger den senaste tiden utnyttjat det demokratiska samhällets skydd av grundläggande rättigheter för att försöka växa och sprida antidemokratiska och hatiska budskap. Detta måste få ett slut.

- Vi måste stå upp mot dessa krafter, fördöma hatet samtidigt som vi ser till att polisen och rättsväsendet får de verktyg de behöver för att bekämpa dessa odemokratiska organisationer, säger Johan Hedin.

Centerpartiet vill titta på om det framför allt behövs någon lagändring i ordningslagen och lagen om hets mot folkgrupp så att polisen och rättsväsendet kan möta dessa hot mot demokratin.

- Dessa kan kanske göras tydligare så att det blir lättare för polis och domstol att ingripa och bekämpa dessa organisationer på ett effektivare sätt, säger Johan Hedin.

I samtalen, som hölls idag, presenterade regeringen ett antal förslag som nu ska diskuteras.