Centerpartiet lokalt

Centerpartiet satsar på järnvägen

Den underhållsskuld som finns kopplat till den svenska järnvägen ska betalas tillbaka.
Det sa Annie Lööf när hon på partistämman i Malmö presenterade Järnvägslyftet.
– Vi lägger fyra miljarder mer än regeringen på drift och underhåll av den svenska järnvägen. Tågen ska gå i tid.

Av de fyra miljarderna ska 1,5 miljarder gå till att rusta upp lokala och regionala banor på landsbygden, en satsning som är viktig och nödvändig om människor ska kunna bo utanför storstäderna.

–Centerpartiet vill se en satsning på järnvägsunderhållet för att hela landet ska hålla ihop. Därför öronmärker vi 1,5 miljarder under tre år till satsningar på just de banor som länge varit eftersatta och som är viktiga för pendlare och godstransporter, säger Annie Lööf.

Majoriteten av satsningen på järnvägen går till underhåll för att framförallt förbättra punktligheten. De brister som finns i det svenska järnvägsnätet behöver åtgärdas.

–För att människors vardag ska fungera och för att landets tillväxt ska öka måste man kunna lita på den svenska järnvägen, säger Annie Lööf.

Läs hela rapporten här