Centerpartiet lokalt

Partierna är överens – tv-licensen skrotas

Idag överlämnade Public service-kommittén sitt delbetänkande till regeringen. I kommittén har alla partiet kommit överens om att skrota tv-licensen som istället ersätts av en individuell public-service avgift.
- Ett ensamhushåll kommer att få betala hälften mot idag medan ett hushåll med två personer kommer att få betala ungefär samma summa som de gör med dagens system, säger Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet, och som suttit med i utredningen.

Förslaget innebär att personer över 18 år betalar 1 procent av sin beskattningsbara förvärvsinkomst i avgift, upp till maximalt 1 308 kronor. Ensamhushåll och ensamstående med barn betalar maximalt 1 308 kronor per år. Hushåll med två arbetande personer, kommer att betala det dubbla, vilket är jämförbart med dagens avgift.

Personer utan beskattningsbar inkomst kommer inte att betala någon avgift, enligt förslaget, och personer med lägre inkomst än 13 600 kronor per månad betalar en lägre avgift.

Public Service är radio och tv som ska vara till allmänhetens nytta och en fri press är en förutsättning i en demokrati.

- Oberoende medier är en av grundstenarna i en demokrati. Därför är det viktigt att det finns en fungerande mediebevakning i alla delar av Sverige, säger Per Lodenius.

Nu återstår för riksdagen att ta ställning till förslaget, något som bör ske under våren 2018. Förslaget är tänkt att börja gälla januari 2019.