Skogsvårdslagsutredningen hotar äganderätten

Ett hållbart skogsbruk kräver långsiktiga och tydliga spelregler som uppmuntrar skogsägaren att bruka sin skog. Skogsvårdslagsutredningen som nu lämnats över till regeringen skapar istället en otydlighet som går ut över skogsägaren och hotar äganderätten.
- Förslagen i utredningen innebär mer krångel och restriktioner för skogsägare, myndigheter och rättsväsendet, säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiet är kritiska till att utredaren vill göra det lättare för intresseorganisationer att överklaga ett avverkningsbeslut. Vi anser inte att det är rimligt att personer som inte ens har en lokal anknytning till platsen där det ska avverkas kan stoppa en avverkning.

- Förslaget innebär ett stort ingrepp i äganderätten och saknar en konsekvensanalys av vad förslagen får för effekter. Både vad gäller klimatutsläpp men också för export och jobb i den viktiga skogsnäringen, säger Eskil Erlandsson.

För Centerpartiet ska en översyn av lagen syfta till att förbättra för skogsägare och deras möjlighet att hållbart producera och exportera förnybar energi och klimateffektiva material och varor. Utredningen missar tyvärr det målet.

- Vi tycker att markägare redan idag tar stor miljöhänsyn. För att ställa om till ett fossilfritt samhälle behöver skogsägare fler incitament för att bruka sin skog, men det här förslaget ger dem istället färre, säger Eskil Erlandsson.