Grön tillväxt är framtiden

För att möta klimathoten vill vi höja skatterna på utsläpp och minska skatten på jobb.
Vår gröna skatteväxling hjälper människor och företag att ställa om till gröna alternativ.
Det skriver Kristina Yngwe (C), Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet och Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson, i Uppsala Nya Tidning.

Grön tillväxt är framtiden och ska vi minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden måste vi ha en kraftfull miljö- och klimatpolitik i Sverige. Därför har vi lagt fram en rad skarpa förslag som innebär att vi tar ansvar för miljön och som leder till effektiva resultat.

Sverige är ett land med stora avstånd. Därför ska vi jaga utsläppen och inte resenärerna. Med vår gröna bilbonus på 100 000 kronor för den som köper en miljövänlig bil ökar vi andelen bilar med låga utsläpp. Och med vårt förslag om obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle för de flygplan som lyfter från svenska flygplatser får vi en verklig klimateffekt och hjälper till att göra flyget grönare.

Men det är inte bara på land vi måste möta klimathoten. Hoten mot våra hav, vattendrag och dricksvatten ökar. Vi vill därför lägga en blå miljard om året de kommande tre åren för att rädda Östersjön, rena våra hav, sjöar och vattendrag och säkra dricksvattnet i hela landet.

Tyvärr använder regeringen sin klimatpolitik för att driva in skatteintäkter. Det är inte rätt väg att gå. Det visar sig också i statistiken. Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att utsläppen har ökat under socialdemokraternas och miljöpartiets tid i regeringen. När Centerpartiet hade miljöministerposten minskade däremot utsläppen.

Det är tydligt att Sverige behöver ett nytt ledarskap i omställningen och vi har förslagen för att göra det möjligt nu.

Läs hela artikeln här (bakom betalvägg).