Federley: Beslut om bioenergi riskerar öka fossila bränslen

Igår röstade EU-parlamentets miljöutskott igenom ett förslag kring förnyelsebar energi som påverkar omställningen till ett grönt samhälle negativt.
Förslaget innebär att många biobränslen, som till exempel tallolja, och delar av bioenergin inte ska räknas som förnybart.
- Detta är en krigsförklaring mot svensk miljöpolitik, säger Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker.

Beslutet i utskottet kommer att försämra utvecklingen för svenskt biodrivmedel och bioenergi. Risken är nu att inblandning av biodrivmedel via kvotpliktssystemet inte längre kommer att räknas som förnybart. Det kommer också att blir mer osäkert och krångligare att producera förnyelsebar energi, vilket hotar den svenska omställningen till ett grönt samhälle.

- I Sverige har vi baserat vår strategi för att bli fossiloberoende på stora mängder förnyelsebar energi. Nu kommer miljöutskottet i EU-parlamentet med en krigsförklaring mot svensk miljöpolitik där bland annat tallolja och drivmedel från rapsen föreslås att tas bort, vilket kommer skjuta vårt arbete att ställa om till förnyelsebart i sank, säger Fredrick Federley.

Beslutet fattades av en knapp majoritet i miljöutskottet, 32 ledamöter röstade för och 29 ledamöter röstade emot. Parlamentets slutliga position beslutas i januari 2018.