Så utvecklar vi primärvården

Människor som söker hjälp har rätt till bra vård.
Du ska inte hindras att få hjälp på grund av långa väntetider, bara för att träffa en pressad läkare som inte ens hunnit öppna din journal, säger Anders W Jonsson, barnläkare och sjukvårdspolitisk talesperson, i en debattartikel i UNT.

I Sverige har vi svårt att behålla läkare på vårdcentralerna. 6 av 10 patienter saknar idag en fast läkarkontakt. Alltför många av dem möts dessutom av olika läkare varje gång de söker hjälp på en vårdcentral. Det är inte rimligt.

Det akuta läget för många vårdcentraler slår mot patienter, läkare och andra medarbetare. Människor får inte hjälp i tid och vårdcentraler på mindre orter läggs ner för att de inte kan bemannas. Så får det inte fortsätta.

Centerpartiet vill utveckla primärvården. Vi vill att i den nära vården - den som människor möter när de först söker hjälp för krämpor och sjukdomar - så ska den som vill, ha en fast läkarkontakt. Vi vill att alla patienter ska kunna lista sig hos läkare och hens vårdteam. För att få fler läkare att vilja jobba i den nära vården vill vi också att läkare ska kunna driva egna klinker och starta mindre mottagningar

I ett anständigt samhälle tar politiken ansvar för att hjälpa människor när de mår dåligt. Att satsa på relationen mellan läkare och patient, är startskottet. Sverige behöver ett nytt ledarskap som har förmåga att göra de förändringar som krävs för en närmare vård.

Läs hela artikeln här.