Nytt luftvärnssystem till försvaret

Centerpartiet har länge tagit ansvar för att stärka det svenska försvaret.
Nu står ett nytt luftvärnssystem på tur som kan möta nya hotbilder.
- Med ett nytt luftvärnssystem kommer försvarsförmågan att öka, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Försvarets Materielverk (FMV) har idag fått i uppdrag att inleda förhandlingar med USA om att köpa in luftvärnssystemet Patriot. Utgångspunkten för beslutet är försvarsöverenskommelsen mellan Centerpartiet, Moderaterna och regeringen från augusti i år.

Sverige måste ha förmåga att möta olika typer av militära hot. Det luftvärn som finns idag behöver moderniseras för att möta dagens hotbild och det försämrade säkerhetsläget gör att ett nytt system behövs skyndsamt.

Försvarsmakten har i sin analys bedömt att det amerikanska Patriot-systemet bäst besvarar det svenska behovet när det gäller till exempel leveranssäkerhet och förmåga att bekämpa ballistiska robotar.

- Vi lever i en orolig tid och Sverige behöver ett luftvärn som kan bekämpa ballistiska robotar, vilket är nödvändigt och som Centerpartiet har prioriterat, säger Daniel Bäckström.

FMV ska nu påbörja förhandlingar med USA och inriktningen är att leverans bör ha påbörjats 2020 med en slutleverans senast 2025.