Ny uppgörelse om utsläppshandeln

Sent under natten mot torsdag den 9 november beslutade EU om det nya systemet för handeln med utsläppsrätter. Systemet innefattar 45 procent av EU:s samlade klimatutlsäpp och spelar en stor roll i möjligheten för Europa att ställa om och bli mer klimateffektivt.

- EU har nu lyckats få till en överenskommelse som ökar klimatambitionen. Vi i Centerpartiet hade ännu högre ambitioner, men på flera viktiga punkter har vi lyckats få förbättringar. Framförallt har vi lyckats begränsa möjligheten att använda EU-medel till att finansiera kol, säger Fredrick Federley.

- Jag är extra nöjd med att vi har lyckats få till en robust innovationsfond med långt större volym än förslaget. Innovationsfonden ska stötta företag som är på väg att ta fram ny teknik som kan minska koldioxidutsläppen och fonden tar stora steg för att stärka grön innovation i Europas tunga industri, avslutar Fredrick Federley

Mer information om EU:s handel med utsläppsrätter:

  • Systemet samlar 45% av Europas klimatutsläpp, det vill säga en klart viktigare fråga för klimatet än något som diskuteras på hemmaplan i riksdagen.
  • Sedan starten har systemet steg för steg utvidgats och gäller nu fler branscher (energi- och industri). Det ingår cirka 11 000 europeiska anläggningar i systemet, varav cirka 700 finns i Sverige.
  • Det nya beslutet gäller för den nya programperioden som innefattar åren 2021-2030