Federley driver på för mer förnybar energi i EU

EU-parlamentets industriutskott röstade under tisdagen om hur EU ska kunna nå sina löften att ställa om i energisektorn.
– Jag är nöjd över att min linje fått gehör och att vi nu går från 27 till 35 procent av andelen energi som ska vara förnyelsebar fram till 2030. Det är en ganska radikal höjning, säger Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley.

En del av EU:s klimat- och miljöpolitik handlar om att öka andelen förnybar energi i Europa. Centerpartiet vill se att EU tar krafttag i att minska klimatutsläppen och har tidigare kritiserat ett beslut i frågan, som skulle leda till stora försämringar för svenskt biodrivmedel och bioenergi. Därför är Fredrick Federley nöjd över att industriutskottet går till försvar för dessa energikällor. Nu ska frågan upp på parlamentets plenum och ett slutgiltigt beslutas fattas i början av 2018.

- Nu tar vi det första steget att rädda det svenska arbetet med förnybara bränslen och städar upp i kaoset som miljöutskottet i EU-parlamentet lämnade efter sig. Energikällor som tallolja och drivmedel från rapsen måste även i fortsättningen räknas som förnybart.

Detta har beslutats i industriutskottet

  • Övergripande bindande EU-mål om 35% förnybart senast 2030. Kommissionen föreslog 27%
  • Mer ambition i värmesektorn. Kommissionen föreslog att Medlemsländer ska sträva efter att öka andelen med 1 procentenheter förnybart per år. Industriutskottet ökar 2 procentenheter.
  • Större ambition i transportsektorn. Inblandningskravet ökar från Kommissionens 6,8% till 10%.
  • Möjligheter för att städa upp en del av den problematik som introducerades i miljöutskottet, dvs bla försvårande för biodiesel från tallolja.

Läs mer Fredrick Federleys arbete i EU