Regeringen står i vägen för fler gröna fartyg

Regeringen höjer avgifterna för sjöfarten och minskar de miljöstyrande delarna. Därmed hindrar regeringen rederierna att ställa om till miljövänligare fartyg.
- Vi måste minska användningen av olja i den svenska sjöfarten och få fler gröna fartyg. Då duger inte de inte att regeringen höjer avgifterna för fartyg som är miljösmarta och drivs förnybart, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson i Centerpartiet.

Sjöfartsverket kommer, för andra året i rad, att höja de avgifter som tas ut från sjöfarten i form av så kallade farleds- och lotsavgifter. Höjningen har väckt ett ramaskri i branschen som menar att de är alldeles för höga.

Avgifterna slår också orättvist mot de rederier som vill ställa om sin fartygsflotta till miljövänligare fartyg. Till exempel har HH Ferries i Helsingborg investerat 300 miljoner kronor för att bygga om två färjor att drivas med el. Trots det får de också höjda avgifter.

- Centerpartiet vill se en grön skatteväxling där fartyg som drivs med el eller klimateffektiv teknik får lägre avgifter och fartyg med högre utsläpp får höjda avgifter. Då ställer vi om sjöfarten och minskar utsläppen.

Regeringens ovilja att hjälpa rederierna att ställa om kommer att slå mot miljön längs Sveriges kuster.

- De föreslagna ändringarna i avgiftssystemet är orimliga. Regeringen måste omgående tillsätta en utredning om hur en avgiftsmodell kan som underlättar för rederierna att ställa om till gröna fartyg. Till dess bör vi behålla den nuvarande avgiftsmodellen, säger Rickard Nordin.

Vi vill förbättra svensk sjöfart - läs mer om det här.