Stor C-satsning på sanering av båtvrak

Det finns tusentals vrak längs Sveriges kuster - varav ett 30-tal klassas som en akut miljöfara.
Nu vill Centerpartiet satsa stora resurser på att sanera vraken.
– Så länge de inte saneras är det en latent bomb som ligger i vattnet och kan ge upphov till mycket stora skador framöver, säger Kristina Yngwe till Expressen.

I vattnet längs Sveriges kuster ligger tusentals vrak. Man räknar med att cirka 17 000 vrak vilar på havets botten. Sjöfartsverket har klassat 3000 av vraken som möjligt miljöfarliga, 300 som miljöfarliga och ett 30-tal anses utgöra en akut miljöfara.

Nu vill Centerpartiet satsa stora resurser på att sanera vraken.

– Om vraken börjar läcka ut olja kommer det att påverka det marina ekosystemet och livsmiljön för fiskar, fåglar och andra djur. Då blir kostnaderna för att sanera betydligt dyrare än om man sanerar direkt, säger Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe till Expressen.

Centerpartiet vill lägga 150 miljoner kronor nästa år på att sanera förorenade områden i kuster, hav, sjöar och vattendrag. I den satsningen ingår också sanering av vraken. Det är 40 miljoner mer än regeringen lägger.

– Så länge de inte saneras är det en latent bomb som ligger i vattnet och kan ge upphov till mycket stora skador framöver, säger Kristina Yngwe.

Läs artikeln i Expressen