LSS: Vi pratar om människor inte siffror

Över hela Sverige genomfördes i söndags manifestationer mot nedskärningarna i LSS. Den stora uppslutningen visar att LSS-frågan verkligen är något som berör
— Regeringen måste backa från sina uppdrag till Försäkringskassan om att sänka kostnaderna för assistans. Det här är människor vi pratar om inte siffror säger Anders W Jonsson, barnläkare och sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Magdalena Andersson sa redan hösten 2015 att ”vi måste dämpa kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen. Direktivet till Försäkringskassan samma höst var tydligt ”Lägg förslag för att minska kostnaderna för assistans”. Trots detta vill regeringen gärna skylla de problem som nu uppstått på domstolar och på Försäkringskassan, istället för att själva ta ansvar för den besvärliga situation som många människor med omfattande funktionsnedsättningar har hamnat i.

— Människor som har behov av assistans tillhör en av de grupper i vårt land som är mest beroende av en fungerande välfärd. De ser nu sin tillvaro rasa samman på grund av passivitet från vänsterregeringen säger Anders W Jonsson.

Vänsterregeringen har också ägnat stor möda att jaga vinster i välfärden vilket till stor del berör privata assistansföretag. Två tredjedelar av alla som har rätt till assistans har idag valt en privat utförare. Om regeringen får som den vill, kommer de flesta av dessa privata företag att försvinna och personer förlorar därmed sin valfrihet.

— Vi måste tillbaka till det som är grundtanken med LSS: att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra säger Ander W Jonsson. Regeringen måste backa från sina uppdrag till Försäkringskassan om att sänka kostnaderna för assistans. Vänsterregeringen måste sluta bedriva klappjakt på de företag som erbjuder assistans av hög kvalitet men samtidigt redovisar ett överskott.

Vi behöver en regering som ser människorna bakom siffrorna, vi behöver ett nytt ledarskap för Sverige.

Läs mer om Centerpartiets politk för personer med funktionsnedsättningar