C: Fördubbla anslagen till tjej- och kvinnojourerna

Höstens metoo-upprop har gett oss skakande vittnesmål om kränkningar och övergrepp mot kvinnor inom alla samhällets delar.
Det har också blivit en oerhört viktig kraft för jämställdhet och visat att det nu
krävs politiska åtgärder för att få förändring.
- Centerpartiet vill dubbla anslagen till Sveriges tjej- och kvinnojourer och till Nationellt centrum för kvinnofrid, sägerCenterpartiets partiledare Annie Lööf.

Idag debatteras #metoo i riksdagen. I samband med detta föreslår Centerpartiet en
satsning för att stärka tjej- och kvinnojourernas arbete med att ge utsatta
kvinnor stöd, hjälp och skydd. Centerpartiet vill dubbla anslagen, jämfört med
regeringen, vilket skulle innebära ytterligare 100 miljoner till denna viktiga
verksamhet. Vi vill också fördubbla anslagen till Nationellt centrum för
kvinnofrid, som bland annat driver den nationella stödtelefonen. Det skulle
innebära ytterligare 25 miljoner kronor per år till NCK.

Vi ser att tjej- och kvinnojourer och NCK går på knäna. Det är också
verksamheter som inte bara behöver mer pengar, utan de behöver också veta
att deras finansiering är stabil. Pengarna ska ju bidra till att kunna ge
än mer kvinnor stöd för att exempelvis kunna ta sig ur ett skadligt
förhållande, säger Annie Lööf till TT.

Höstens upprop har inneburit att allt fler kvinnor hört av sig till såväl tjej- och
kvinnojourerna som NCK och då är det viktigt att ge dessa aktörer bra
förutsättningar att kunna bistå på bästa sätt.

Det är jätteviktigt att metoo inte blir en dagslända, utan att den leder till
en genomgripande förändring i värdering och attityder hur män och kvinnor
behandlar varandra. Jag är både förbannad, sorgsen och beslutsam efter den
här hösten, säger Annie Lööf.