Kemikalier i kläder ska redovisas i butiken

Forskare har hittat över 3 500 olika kemikalier som kan förekomma när våra kläder tillverkas. Som förälder och konsument är det svårt att få reda på vad kläderna innehåller, något vi vill ändra på.
- Du ska få veta vilka kemikalier klädesplagget innehåller direkt i butiken, utan att behöva vänta och utan att behöva fråga, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson (C).

I slutet på november samlades företrädare för ett antal klädesföretag och influerare för att diskutera kemikalier i barnkläder. De var inbjudna till Riksdagen av Kristina Yngwe och samtalet handlade bland annat om hur klädeskedjorna kan märka kläderna på ett bra sätt och vad konsumenterna behöver veta för att kunna göra miljösmarta val. Barn kan inte själva välja vad de har på sig, tuggar på eller leker med, därför måste det bli enklare för föräldrar att göra kemikaliesmarta val.

- Det ska gå att få reda på vilka kemikalier kläderna innehåller genom något så enkelt som en lapp i tröjan eller genom att scanna streckkoden med mobilen. Barn och vuxna ska inte behöva gå runt med kläder som innehåller farliga kemikalier med risk för hälsa och miljö, säger Kristina Yngwe.

För att lättare kunna välja hållbara kläder vill därför Centerpartiet:

  • Att alla företag ska vara skyldiga att redovisa kemikalier direkt vid köptillfället.
  • Kemikalieinspektionen som kontrollerar att kläder och andra varor som säljs i Sverige ska få mer pengar att göra dessa kontroller.
  • Införa ett producentansvar att samla in de kläder och textilier som satts ut på marknaden. Vi kan då öka insamlingen och återvinningen av kläder och undvika att kläder som kan återanvändas kastas i hushållssoporna.

Kristina Yngwe har skrivit en debattartikel i Aftonbladet kring problemet, läs den här.