ALLIANSEN: Stoppa hotet mot valfriheten

Ska Sverige ha en trygg och tillgänglig välfärd för alla i hela landet måste vi stoppa hotet mot valfriheten. Det budskapet gav Centerpartiets partiledare Annie Lööf och övriga alliansledare när de idag besökte det fristående äldreboendet Persikan i Kista utanför Stockholm.

-För oss är det avgörande att människors rätt att välja sin välfärd består och vi vill höja kvaliteten och skärpa tillsynen inom välfärden så att alla aktörer blir bättre på att ge barn en bättre förskola och äldre ett värdigare boende, sa Annie Lööf på den efterföljande presskonferensen.

Vid ett gemensamt besök på äldreboendet Persikan i Kista upprepade Alliansledarna kritiken mot regeringens planer på att begränsa valfriheten i välfärden. För Alliansen är istället kvaliteten och rätten att välja för brukaren, patienten och eleven i centrum i välfärdspolitiken.

Alliansledarna riktade hård kritik mot regeringens planer på att begränsa valfriheten i välfärden och införa ett vinsttak. Alliansledarna krävde att regeringen borde släppa prestigen och istället borde förhandla över blockgränsen om hur kvaliteten i välfärden kan stärkas.

- Det sätter valfriheten på sin spets, valfrihetens vara eller inte vara. För att ha valfriheten måste man naturligtvis ha olika verksamheter att välja mellan. Det är en fundamental självklarhet att få välja sin egen omsorg, sa Annie Lööf.

Istället för förslag som begränsar valfriheten vill Alliansparterna se nationella kvalitetskrav för samtliga verksamheter inom välfärden som ska utgå från resultat och utfall. Man vill också att en generell tillståndsplikt och ägar- och ledningsprövning införs för hela välfärden.

Äldreboendet Persikan är ett fristående äldreboende med persisk inriktning. Efter besöket var Annie Lööf var nöjd och imponerades av verksamheten på Persikan. Annie Lööf menade att Persikan är ett tydligt exempel på behovet av valfrihet.

  • Den här typen av språk- och kulturinriktad omsorgsverksamhet som vi var hos i dag hade förmodligen inte funnits om förutsättningar för valfrihet, innovation och nya perspektiv i välfärden inte varit goda och om det inte varit tillåtet med rimliga förutsättningar för att driva verksamhet. En mångfald av aktörer har förbättrat, effektiviserat och utvecklat svensk välfärd de senaste åren och det arbetet behöver fortsätta, sa Annie Lööf.

Här kan du läsa Alliansens rapport ”Stoppa hotet mot valfriheten”.