Det svenska aktiva skogsbruket är räddat

Efter flera års arbete har EU nu nått en kompromiss kring lagstiftningen LULUCF, som handlar om hur skogens upptag av koldioxid ska räknas.

- Det är en seger för det svenska skogsbruket, säger Fredrick Federley

Resultatet är en kompromiss som erkänner skogens viktiga roll i klimatarbetet och samtidigt möjliggör för att fortsätta utveckla det svenska hållbara skogsbruket.

- Det har varit en hård förhandling som jag har fått förmånen att vara med i. Att principen att det är medlemsstaterna som ska bestämma över skogen och att lagstiftningen inte ska hindra vårt hållbara skogsbruk gäller fortfarande och det är jag nöjd över, säger Fredrick Federley

Överenskommelsen kommer efter långa trepartsamatal inom EU, där Fredrick Federley har varit med som den enda svenska politikern.

- I en förhandling är det ett givande och tagande och vi har lyckats förbättra rådets position betydligt då vi har fått bort den hårda kopplingen till ordet intensitet, som hade försvårat för svenskt hållbart och aktivt skogsbruk, säger Federley. Samtidigt har vi tagit stora kliv i klimatarbetet, säger Federley.