Regeringen tar bort rätten att träffa läkare

Regeringen vill ta bort rätten att inom sju dagar träffa en läkare när man söker vård. - Vården urholkas med det här förslaget och regeringen har helt tappat greppet om situationen, säger Anders W Jonsson, läkare och sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Enligt den nuvarande vårdgarantin har du rätt att träffa en läkare inom sju dagar. Regeringen vill försämra det och föreslår att den rättigheten byts mot en ny vårdgaranti som innebär att du ska få en ”medicinsk bedömning” inom tre dagar.

Risken är att du inte får rätt hjälp utan att vårdcentralens tillgång till personal just när du söker hjälp styr om du får träffa en läkare eller inte.

- Det är helt befängt att ta bort rätten att träffa en läkare. Det här förslaget skapar oro och rädsla hos de som behöver hjälpen mest och försämrar vården, säger Anders W Jonsson.

Ett av de största problem i vården är bristen på fasta läkare. Trots en hög läkarhet har väldigt få människor en fast läkare som de kan gå till. För att vården ska komma närmare människor och fler ska få den hjälp de behöver Sverige ett nytt ledarskap som tar människors hälsa på allvar.

- Regeringen sticker huvudet i sanden och missar målet totalt. Svaret på krisen i primärvården kan inte vara att ta bort patientens rätt att träffa en läkare och att stänga ner välfungerande privat drivna vårdcentraler, säger Anders W Jonsson.

Läs mer om Centerpartiets sjukvårdspolitik