C-förslag: Så får vi fler ambulanshelikoptrar

Sverige har för få ambulanshelikoptrar – som dessutom inte är samordnade.
C
enterpartiet vill därför införa en nationell organisation för ambulanshelikoptrar, med möjlighet att låna in fler helikoptrar.
- Med ett rikstäckande system för ambulanshelikoptrar skapar vi möjligheter till vård på lika villkor i hela landet, säger Anders W Jonsson.

Ambulanshelikoptrar räddar liv. Undersökningar visar att dödligheten skulle kunna minska med så mycket som en tredjedel om patienter i högre grad transporterades med helikopter.

I Sverige finns dock flera brister på det området. Dels saknas det en nationell samordning för ambulanshelikoptrar. I dag sköts det av varje landsting, vilket innebär att insatserna inte alltid riktas dit de behövs.

Centerpartiet vill därför införa en nationell ambulanshelikopter, en statlig organisation som samordnar helikoptrarna.

- Det skulle innebära att fler patienter kan nås genom ambulanshelikoptrar, vilket kommer rädda liv. Därför är det viktigt att få en nationell organisation på plats så snart som möjligt, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Dessutom finns det i dag för få ambulanshelikoptrar. Landstingen har nio helikoptrar, från Gällivare i norr till Göteborg i söder, men enligt SKL behövs det minst 15 stycken.

För att täcka upp behovet vill Centerpartiet att det ska bli möjligt att använda sig av helikoptrar som staten förfogar över, till exempel i Försvarsmakten och Sjöräddningen.

- Vi måste utnyttja de resurser som finns, inte minst för att komma till rätta med regionala skillnader. Landstingen har i dag olika beredskap och täckning, vilket gör att möjligheten till säkra transporter och utryckningar skiljer sig stort beroende på var man bor. Med ett rikstäckande system för ambulanshelikoptrar skapar vi möjligheter till vård på lika villkor i hela landet, säger Anders W Jonsson.