Utredning: Höghastighetståg bör lånefinansieras

Sverigeförhandlingen överlämnade idag sin utredning om nya stambanor och höghastighetståg till regeringen. Slutsatsen är, precis som Centerpartiets, att höghastighetstågen bör lånefinansieras.
- Nu måste regeringen komma överens och inse att lånefinansiering är den bästa, och snabbaste, vägen till att knyta ihop landet, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg som kan knyta ihop landet och minska kyvningen. Sverigeförhandlingen, som har utrett hur ett snabbt genomförande
av höghastighetsjärnvägar på ett ekonomiskt sätt ska ske, överlämnade idag sin utredning till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Deras slutsats är, precis som vår, att Sverige bör lånefinansiera byggandet så att det är klart till 2035. Finansieras byggandet på det traditionella sättet, via anslag år för år, riskerar höghastighetsbanorna stå helt klara först i mitten av 2090-talet, vilket inte är hållbart.

- Det måste ske snabbare än så. Dessutom riskerar en traditionell finansiering att slå ut alla andra nödvändiga investeringar i transportapparaten, säger Anders Åkesson.

Utredningen föreslog också att höghastighetstågen bör ha en hastighet på 320 km/h, precis som Centerpartiet också har föreslagit.

Regeringen fattar beslut om finansiering under våren 2018.