Annika Qarlsson: Lägg ner istället för att omorganisera Arbetsförmedlingen

För att klara uppsatta mål vill Arbetsförmedlingen organisera om sin verksamhet.
Helt fel, menar Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson.
- Arbetsförmedlingen behöver ingen ny omorganisation, de behöver lägga ner och låta andra ta över så att fler får jobb, säger hon.

Kritiken mot omorganisationen är stor även inom Arbetsförmedlingen, rapporterar Sveriges Radio där de intervjuar Annika Qarlsson. Arbetsförmedlingen egen styrelse har uttryckt oro över att en omorganisation kan påverka myndigheten negativt, och fackförbundet ST säger att en omorganisation riskerar att ytterligare försämra Arbetsförmedlingens resultat.

Trots den hårda kritiken väljer Arbetsförmedlingen ändå att fullfölja. Olyckligt, menar Annika Qarlssonsom anser att Arbetsförmedlingen ska läggas ner och privata aktörer borde ta över.

- Det är konstigt att de väljer att göra en omorganisation när till och med arbetsmarknadsministern har sagt att de borde tänka sig för när de redan nu är så pass ansträngda att de inte klarar sina mål, säger Annika Qarlsson.

I slutet av januari ska generaldirektören fatta beslut om att genomföra omorganisationen.

Läs mer här om hur Centerpartiet vill att fler ska få jobb och skatteintäkterna därmed kan öka.