"Vi måste bli medlem i Nato så fort som möjligt"

Sverige ska inte vara en svag länk i våra grannars säkerhet.
Regeringens dialogförsök löser inte det säkerhetspolitiska hot som Ryssland utgör.
- När huvuddelen av våra grannländer har valt medlemskap i Nato, måste vi för vår och deras säkerhet göra detsamma, skriver Centerpartisterna Kerstin Lundgren utrikespolitisk talesperson, och Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson, i SvD.

Rysslands politiska ledning är i dag tydlig med sin beredskap att använda den militära förmågan, inklusive kärnvapen och hot om desamma, för att nå sina politiska mål. När Sverige hotas av ryska kärnvapen ger den dialog som utrikesministern framhåller inte oss något skydd. Och regeringens tydliga vilja att underteckna FN-konventionen om ett globalt förbud mot kärnvapen hjälper oss inte heller.

- NATO löser inte alla problem men det ökar vår gemensamma säkerhet. Det gör att vår gemensamma röst för våra värden kan bli starkare, skriver Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström.

Försvarsberedningens senaste rapport är föredömligt tydlig. Där uttalas att Ryssland utgör ett hot till följd av Kremls uttalade politik och deras handlingar. Även den tydliga satsning som görs på ryska kärnvapen både avskräckning och hot. Det är ett hot mot oss och mot våra grannar.

För att göra Sverige säkrare vill därför Centerpartiet se att Sverige söker medlemskap i NATO snarast möjligast.

Läs mer om hur vi vill göra Sverige säkrare här.