Erlandsson: Ersätt drabbade skogsägare

Markägare som vill avverka fjällnära skog, men som fått nej av staten, får inte längre någon ersättning.
- Det är häpnadsväckande, att staten förbjuder skogsägare från att avverka skog, men vägrar att ersätta dem för förlorad inkomst, säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson i Centerpartiet.

Den som äger fjällnära skog måste ansöka om tillstånd från Skogsstyrelsen för att få avverka skog. Om avverkningen anses strida mot intressen som är av stor betydelse för natur och kultur, då kan skogsägaren få nej. Men då får markägaren normalt sett ersättning för att skogen inte kan brukas.

Men nu har staten satt stopp för ersättningarna. Det är myndigheten Kammarkollegiet som anser att ersättning inte bör utgå till markägaren.

- Det är häpnadsväckande, att staten förbjuder skogsägare från att avverka skog, men vägrar att ersätta dem för förlorad inkomst. Väldigt många skogsägare som lagt sina besparingar på att investera i skog kan nu bli helt lottlösa, säger Eskil Erlandsson,

Nu pågår flera rättsprocesser, där markägare driver frågan om ersättning. Med stor sannolikhet kommer domarna att överklagas. Eskil Erlandsson tror att det kan gå ända upp till EU-domstolen.

- Risken är att det här tar många, många år, vilket är väldigt problematiskt. Det skapar stor osäkerhet bland markägarna, när man inte vet vad man får göra med sin mark och inte vet vad marken är värd. De vågar inte investera, det blir svårt att lämna över till nästa generation och i värsta fall kan stora pengar som investerats gå upp i rök.

Eskil Erlandsson anser att den ordning som fanns tidigare, innan Kammarkollegiet trädde in, fungerade bra.

- Givetvis ska djur och natur skyddas, det råder det ingen tvekan om, men då ska också markägaren ha ersättning. Tidigare har det oftast fungerat bra och skogsägarna har kommit överens med Skogsstyrelsen från fall till fall. Nu ställer man allt det på ända och riskerar äventyra familjers besparingar och småföretagares verksamheter, säger Erlandsson.

Han drar en parallell till annat ägande, där liknande förfarande från statens sida aldrig skulle accepteras.

- Lek med tanken att staten säger att man inte får bruka sin lägenhet, för att den anses vara skyddsvärd av kulturella skäl, och att man inte får en krona i ersättning. En sådan inskränkning i äganderätten skulle aldrig någon acceptera, säger Eskil Erlandsson.

Läs mer om vår politik för skogen