Säkra den svenska livsmedelsförsörjningen

Hälften av den mat vi svenskar äter är importerad. Det kan innebära att vi får svårt att hantera vår livsmedelsförsörjning i händelse av krig.
”För att förbättra livsmedelsberedskapen måste Sveriges bönder få bättre villkor” skriver Daniel Bäckström (C), försvarspolitisk talesperson och Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson i en debattartikel i Aftonbladet

Hälften av all mat svenskarna äter är importerad. Skulle Sverige hamna i en kris, eller till och med i krig, kan det innebära stora problem. Då får vi svårt att försörja oss med livsmedel.

Faktum är att Sverige är väldigt dåligt rustat. Om kriget kommer skulle hyllorna i butikerna gapa tomma redan efter ett dygn. Centrallagren skulle inte klara sig längre än cirka en vecka. Dessutom kommer det vara svårt att få ut maten från lagren till butiker och konsumenter. Svensk livsmedelsförsörjning är med andra ord beroende av en säker omvärld.

För att kunna förbättra livsmedelsberedskapen för krig behöver Sveriges bönder få bättre villkor. Det säger sig självt, att de som producerar varorna vi behöver i kristid också måste ha goda förutsättningar för att kunna göra det.

För att öka andelen svenskproducerad mat måste svenskt jordbruk bli mer konkurrenskraftigt. Det kan ske på flera sätt. Dels behöver det blir billigare att driva jordbruk i Sverige, så att bönderna kan konkurrera med låga priser från utlandet och producera mer. Dels måste Sverige driva på i EU för att andra länder ska ha lika hårda miljö- och djurskyddskrav som svenska bönder. Det är också viktigt att öka och bevara odlingsbar mark, inte minst för att bönderna snabbt ska kunna ställa om produktionen om det krävs

Centerpartiet har över 90 konkreta förslag på att stärka livsmedelskedjan. I vår budget har vi ett bondepaket på 300 miljoner kronor, med sänkt arbetsgivaravgift, höjd återbetalning av dieselskatten och en satsning på grön omställning, allt för att stärka konkurrenskraften och minska sårbarheten inom jordbruket.

Och vi kommer behöva göra mer. Det handlar bland annat om att öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och andra viktiga varor. Det behövs också en plan för hur livsmedel ska komma ut i butikerna när det exempelvis råder brist på lastbilar eller elen är borta.

Både livsmedelsstrategin och försvarsberedningens rapport innehåller en lång rad förslag för att öka Sveriges livsmedelsförsörjning. Regeringen måste nu göra verklighet av förslagen

Läs hela debattartikeln här