Federley: Dagens omröstning i EU viktigt för skogen och miljön

Idag onsdag röstar Europaparlamentet om kriterierna för förnybar energi. En omröstning som spelar stor roll för svenskt skogsbruk och miljöarbete
- Röstar Europaparlamentet fel i den här frågan så kan det leda till ökade fossila bränslen, och försvårar för möjligheten att skapa förnybar energi från skogen, säger Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker.

Beslutet som fattas är EU-parlamentets syn på det så kallade förnybarhetsdirektivet, lagstiftning som går ut på att öka andelen förnybart inom EU.

- Jag kommer rösta för att EU ska öka ambitionerna kring förnyelsebart, men det får inte ske på bekostnad av den svenska bioenergin, säger Fredrick Federley (C).

- Vissa parlamentariker vill detaljreglera vad som ska räknas som förnybart. De vill exempelvis bara att vissa delar av träden ska kunna användas till biobränsle och vill att talljolja ska sluta ses som ett förnybart bränsle. Det röstar jag starkt mot, säger Fredrick Federley (C).

Omröstningen tar plats mellan kl 12.30 och 14.00 i Strasbourg.

Läs mer om Centerpartiet EU politik