Lööf: Specialistsjuksköterskor ska kunna utbilda sig med full lön

Den svenska vården skriker efter specialistsjuksköterskor. Nu satsar Centerpartiet 600 miljoner kronor årligen så att fler arbetsgivare kan betala lön till sjuksköterskor som vidareutbildar sig.
-Utan utbildade, duktiga och drivna medarbetare stannar vården. Vi behöver bli bättre på att belöna och uppmuntra dem som dagligen räddar liv och skapar trygghet, säger Annie Lööf.

På många håll i landet tvingas avdelningar att stänga och vårdcentraler bemannas av hyrpersonal till följd av personalbrist. Detta är ett mycket allvarligt problem som slår hårt mot patienterna – i synnerhet de mest utsatta och svårast sjuka.

-Bristen på specialistsjuksköterskor är en svag länk inom vården. Det saknas personal vid exempelvis operationer och människor riskerar att inte få vård i tid. Här måste det ske en förändring. Genom att sporra medarbetare inom vården till att vidareutbilda sig kan vi stärka sjukvården och öka tryggheten för patienterna, säger Annie Lööf.

Se inslaget här