Nya C-förslag för närmare vård

Den som har jobbat som sjuksköterska i fem år ska få 60 000 kronor i examenspremie. Det var ett av flera förslag för en närmare vård i hela landet som Annie Lööf presenterade på Centerpartiets kommundagar som inleddes i dag.
- Det är dags att vi ger vårdpersonal förutsättningar att göra sitt jobb. Det är dags att vi tar hand om dem, som tar så väl hand om oss, sade C-ledaren i sitt öppningstal.

I dag inleddes Centerpartiets kommundagar, där Annie Lööf öppnade med ett inledningstal. Fokus i talet låg på en närmare vård i hela landet.

Det råder en vårdkris i Sverige som har vuxit fram under Stefan Löfvens tid som statsminister. Ett av problemen är de växande vårdköerna.

- I Stefan Löfvens Sverige ökar vårdköerna. Allt fler får vänta allt längre. Allt färre får de lugnande beskeden i tid. Allt fler känner sig otrygga, sade Annie Lööf i talet.

Hon presenterade flera nya, kraftfulla förslag för fler händer i vården, kortare vårdköer och en närmare vård i hela landet.

För att uppmuntra fler att utbilda sig till sjuksköterska vill Centerpartiet införa en examenspremie på 60 000 kronor, som sjuksköterskor får efter sina fem första arbetsår.

- På så vis kan vi både skapa kontinuitet, öka antalet fast anställda sjuksköterskor och minska behovet av dyr hyrpersonal, sade Annie Lööf.

Centerpartiet vill också skapa fler karriärvägar, för att få ännu fler att ta steget att bli sjuksköterska. I dag lönar det sig för dåligt att gå från sjuksköterska till specialistsjuksköterska.

- Fler måste också vilja och kunna utbilda sig till specialister. Det är ofta brist på den kompetensen som gör att operationer skjuts upp, sade C-ledaren.

Centerpartiet har tidigare lagt fram en rad förslag för att komma tillrätta med vårdkrisen. Bland annat har vi föreslagit en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna och skapa en mer tillgänglig vård, samt 300 miljoner kronor per år för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin.

Tillsammans kan alla förslag vända den negativa trenden och trycka tillbaka vårdköerna. Centerpartiet sätter därför nu flera mål för en närmare vård i hela landet.

- I dag presenterar Centerpartiet en ny, tuff målsättning. Vi menar allvar med att vi vill vända trenden och korta vårdköerna. Centerpartiet vill att 95 procent av patienterna ska få vård i tid i hela landet. Vi vill dessutom dubblera andelen av befolkningen med fast läkarkontakt, säger Annie Lööf på Centerpartiets kommundagar.

Ta del av rapporten Närmare vård i hela landet , 468.8 kB.